ชุมชนสุขภาพดี

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยะเพศชายเยาวชนมุสลิม ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลได้หรือไม่

โพสต์เมื่อ: 3 เมษายน 2559 10:14 น.

โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลได้เขียนโครงการการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยะเพศชายเยาวชนมุสลิมโดยใช้เงินกองทุนนี้ เขียนโดยผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่ายาชา 2. ค่าถุงมี sterile 3. ค่าเข็ม syring 4. ค่าไหม 5. ค่า set sterile 6. ค่า betadine 7. ค่า elasitix 8. ค่า bactigras 9. ค่า gauze 2 ซอง 10. ค่าใบมีด 11. ค่าหัตถการ ถามว่าใช้เงินนี้ได้หรือไม่อย่างไร (ด่วนมากครับ)

นายพงษ์ศักดิ์ เผือกสม 113.53.221.xxx

แสดงความคิดเห็น