แบบสำรวจความคิดเห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจในการให้บริการของสปสช. เขต12
 •  ดีมาก
   
  54 ท่าน 66.67%
 •  ดี
   
  14 ท่าน 17.28%
 •  ปรับปรุง
   
  13 ท่าน 16.05%
จากผู้แสดงความคิดเห็น :
81 ท่าน