กระจายข่าวสุขภาพ
สปสช.เขต ๑๒ สงขลาร่วมออกบูธนิทรรศการหลักประกันสุขภาพ ในงาน “มหกรรมสาธารณสุขรวมพลังสร้างสุขภาพ
27 สิงหาคม 2555

สปสช.เขต ๑๒ สงขลาร่วมออกบูธนิทรรศการหลักประกันสุขภาพ ในงาน “มหกรรมสาธารณสุขรวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. นักเรียน  นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ในพื้นที่ ร่วมงานหลายพันคน

          กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การเภสัชกรรม  จัดงาน“มหกรรมสาธารณสุขรวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี” ณ สนามหอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  วันที่  ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา  เพื่อเทิดพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่  โดยในวันที่ ๑๙ ส.ค. เวลา ๐๕.๐๐ น.  นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด    นอกจากนั้นยังมีนพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นพ.ศิริชัย ลีวรรณภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  นพ.ธีรวัฒน์  กรศิลป  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. นักเรียนนักศึกษาหลายแห่ง สมาคม ชมรม ต่างๆ และประชาชนในพื้นที่  เข้าร่วมพิธีหลายพันคน โดยในพิธีการ มีการถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวถวายราชสดุดี และร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา  หลังจากนั้นนายวิทยา  ได้ปล่อยตัวนักวิ่ง  และนำคณะร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

          สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน  วิ่งฟันรัน  เดินเพื่อสุขภาพ แอโรบิคมาราธอน  การบริการตรวจสุขภาพ  การออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ  กิจกรรมการแสดงบนเวที  และการออกบูธนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ  โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๒ สงขลา  ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ  สิทธิประโยชน์  และบริการตรวจสอบสิทธิ  ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก  และได้รับเกียรติจากนายวิทยา รมว.สธ. เข้าชมบูธ  โดยนพ.ธีรวัฒน์  ผอ.สปสช.เขต ๑๒ สงขลา  ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการ