กระจายข่าวสุขภาพ
สปสช. เขต 12 สงขลา ให้ความรู้น้อง ปี 1
13 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 สปสช. เขต 12 สงขลา ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ อาทิเช่น การลงทะเบียน/ย้าย สิทธิ, การใช้สิทธิรักษาพยาบาล, การใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา