ข่าวสารจาก facebook
เทศบาลนครหาดใหญ่จัดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 13 ต.ค. 61 วันที่ 7 ต.ค. 61 เป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงข
7 ตุลาคม 2561
เทศบาลนครหาดใหญ่จัดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 13 ต.ค. 61 วันที่ 7 ต.ค. 61 เป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวรายงาน พ.อ.อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 42 นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต12 สงขลา(สปสช.) นายวันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ ผู้ประสานงานสำนักเครือข่าย องค์กรงดเหล้า เขตภาคใต้ตอนล่าง (ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ นพ.พณพัฒน์ โตเจริญวานิช หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.หาดใหญ่ และนางจิดาภา ปรีชานุภักดิ์ ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้ โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแส ปลุกจิตสำนึกการดูแลตนเองด้านสุขภาพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประชาสัมพันธ์การบริการ ผลงาน ความก้าวหน้าด้านการดูแลสุขภาพของเทศบาลนครหาดใหญ่และเครือข่ายสุขภาพ ควบคู่กับการเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ...///