ข่าวสารจาก facebook
นวัตกรรมถุงทวารเทียมผลงานแพทย์ มอ.สงขลา ลดนำเข้า สปสช.หนุนผู้ป่วย-รพ.ได้ใช้อุปกรณ์คุณภาพดีฝีมือคนไทย
4 ตุลาคม 2561
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลตรัง มีการแถลงข่าว “ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม ผลิตเองใช้เอง เพิ่มคุณค่าจากยางพาราสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม” ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม ผลิตจากยางพาราสกัดโปรตีน กล่าวว่า คนไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวนมาก ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาแล้ว ต้องใส่อุปกรณ์ถุงทวารเทียม หรือชุดรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม (Colostomy Bag) ตลอดเวลา เนื่องจากไม่อาจกลั้นการขับถ่ายได้ ทำให้ปริมาณของวัสดุที่ต้องใช้มีจำนวนมากในแต่ละปี ที่ผ่านมาประเทศไทยได้นำเข้าผลิตภัณฑ์นี้จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง สถานพยาบาลหลายแห่งจึงไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อ บางรายมีการดัดแปลงอุปกรณ์ด้อยคุณภาพเพื่อใช้ทดแทน ทำให้พบปัญหาระหว่างการใช้งาน และมีภาวะแทรกซ้อน ผศ.นพ.วรวิทย์ กล่าวต่อว่า ทีมวิจัยจึงได้พัฒนานวัตกรรมนี้ โดยใช้ยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนประกอบสำคัญ นวัตกรรมนี้ได้มีการทดสอบใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโดยเปรียบเทียบกับยี่ห้อในท้องตลาด พบว่าไม่มีความแตกต่าง ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ คุณลักษณะของนวัตกรรมนี้คือ ไม่ระคายเคืองผิวหนัง มีความเหนียวติดผิวหนัง ปรับรูปร่างได้ตามหน้าท้อง และดูดซับน้ำได้ดี ผ่านการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จดสิทธิบัตรแล้ว ได้รับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะจำหน่ายในท้องตลาดประมาณปลายปีนี้ ซึ่งราคาจะถูกกว่าท้องตลาดที่เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้า และได้รับรางวัลจากหลายแห่ง รวมถึงรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมาก ประจำปี 2560 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำเป็นโครงการแจกชุดอุปกรณ์ 5 จังหวัดภาคใต้ รพ.ละ 600 ชุด ใน รพ. 5 แห่ง คือ รพ.หาดใหญ่, รพ.สุราษฎร์ธานี, รพ.ภูเก็ต, รพ.ตรัง และ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ด้านนายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ชุดรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม (Colostomy Bag) ได้บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีงบประมาณ 2562 เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 นี้แล้ว ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมถุงทวารเทียมครั้งนี้ นับเป็นนวตกรรมที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ป่วยและหน่วยบริการที่จะสามารถเป็นทางเลือกในการจัดหาถุงทวารเทียมที่มั่นใจได้ว่ามีคุณภาพได้จากภายในประเทศ ซึ่งหลังจากที่นวัตกรรมนี้ถูกพัฒนาจนออกสู่ท้องตลาดแล้ว การที่มีราคาที่ถูกกว่าการจัดซื้อจัดหาของจากต่างประเทศ ในมาตรฐานคุณภาพที่ไม่ต่างกัน ช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศได้ ทั้งนี้ ชุดอุปกรณ์ถุงทวารเทียมจากยางพารานี้ เป็นนวัตกรรมโดยทีมแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสังคม เครือข่ายผู้ป่วยและพยาบาล ตลอดจนภาคเอกชน ดังนี้ 1.บ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) คิดค้นและผลิตเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษนำไปผลิตเป็นถุง และอุปกรณ์สวมยืด 2.บ.ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ผลิตถุงด้วยกระบวนการเป่าฟิล์มแบบหลายชั้นพร้อมซีลและตัดเป็นรูปร่าง 3.บ.เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด ผลิตแผ่นยางพาราสูตรพิเศษเพื่อเป็นตัวกลางยึดแป้นให้ติดกับหน้าท้องผู้ป่วย 4.บ.นีโอ พลาสโตเมอร์ จำกัด ผลิตอุปกรณ์สวมยึดจากพลาสติก และแป้นจากซิลิโคนเพื่อใช้ในการจับยึด 4.บ.โนวาเมดิค จำกัด รวบรวมส่วนประกอบทั้งหมด ทำการประกอบ พร้อมบรรจุและจัดจำหน่าย 5.บ.โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด จัดจำหน่าย /////////////4 ตุลาคม 2561