ข่าวสารจาก facebook
สปสช.ชวน สสจ.หารือแนวทางการทำงาน ปี62
18 กันยายน 2561
18 ก.ย.2561: สปสช.เขต 12 สงขลา นำโดย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดประชุมหารือแนวการดำเนินงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับ สสจ. ตัวแทนหน่วยบริการ และตัวแทน สสอ. เพื่อวางแผนการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการในพื้นที่ และบูรณาการทำงานร่วมกัน ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...///