ข่าวสารจาก facebook
RDU บูรณาการ เขตสุขภาพที่ 12
20 มีนาคม 2561
///..วันที่ 20-21 มีนาคม 2561 ณโรงเเรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุจภาพที่ 12 นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ เป็นประธานเปิดการประชุมเเละมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรสาธารณสุข ที่เข้าร่วมโครงการ RDU hospital เเละผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ เขต 12 สงขลา ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน RDU ปี2560 ในเขตสาธารณสุขที่ 12 เข้าร่วมโครงการ RDU hospital จำนวน78 โรงพยาบาล คิดเป็น100% จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 84.6 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดซื้อยาต้านจุลชีพการดื้อยาของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนเเละบุคลากรทางการเเพทย์มีความรู้ ความเข้าใจเเละตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม.../// ซึ่ง ทีม รพ.หาดใหญ่เป็นกองหนุนเสริมที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม นำโดย ผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 180 คน ได้เเก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...