ข่าวสารจาก facebook
//...20-21 พฤศจิกายน 2560 : สปสช.เขต 12 สงขลา นำโดย นายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จัดประชุมชี้เเจงเเนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 กรณีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิข้าราชการ สิทธิสวัสดิการพนักงานส
21 พฤศจิกายน 2560
NHSO Client ....//