ภาพกิจกรรมจาก facebook
รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
11 เมษายน 2561 : เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยที่จะมาถึง คณะเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ จากผู้บริหาร และพี่อาวุโส...//
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)