ติดต่อเรา
456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-233-888 แฟกซ์ 074-235-494
แผนที่